4-5 Nisan 2013 Eğitim

  • TÜSEV 4-5 Nisan tarihlerinde Avrupa Kar Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ECNL) ortaklığında sivil toplum ve kamu kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirdi. Katılımcıları uluslararası sivil toplum hukuku standartlarına dair bilgilendirmeyi amaçlayan çalıştayda Türkiye’de sivil toplumun karar alma süreçlerine aktif katılımını etkileyen genel yasal mevzuat değerlendirildi. Türkiye’deki örgütlenme özgürlüğü sivil toplum özelinde ele alınırken sivil toplum kamu iş birliğinin daha elverişli bir ortamda faaliyet göstermesi için gereken ihtiyaç ve koşullar tartışıldı.

    04 Nisan 2013

Bu web sitesi, TUSEV tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.