Yerel İstişare Toplantıları – 16 Ekim 2012 – Van

  • 16 Ekim 2012, Salı günü Van’da gerçekleştirilen toplantıda sivil toplum- kamu işbirliğine yönelik deneyimler ve beklentiler paylaşıldı. Katılan sivil toplum kuruluşları, kamuyla işbirliği konusunda olumlu ve olumsuz tecrübelerini aktardılar. Bu işbirliğini iyileştirmeye ve işbirliğinin çerçevesini netlestirmeye yönelik hazırlanan “Davranış İlkeleri Rehberi”nin içeriğine dair görüş ve önerilerini paylaştılar.

    16 Ekim 2012

Bu web sitesi, TUSEV tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.