Yerel İstişare Toplantıları – 19 Eylül 2013 – Adana

 • Yerel İstişare Toplantıları – 19 Eylül 2013 – Adana
  Adana’da 19 Eylül 2013 tarihinde düzenlenen toplantıya ise 21 farklı STK’dan 25 kişi katıldı. Farklı tematik alanlardan gelen hak temelli STK temsilcileri kamu kurumlarıyla ilişkilerine dair olumlu ve olumsuz tecrübelerini paylaştılar.
   
  Toplantıda konuşulan konular ve önerilerden öne çıkanlar:
  • Kamuda sivil toplum konusunda bilgi ve farkındalığın olmadığı bir ortamda STK’ların sürekli ilişki kurabilecekleri bir birimin eksikliği,
  • Kamu kurumlarının STK’larla keyfi ve seçici bir şekilde ilişki kurduğu, çoğulcu, bağımsızlıklarına saygılı, eşitlikçi ve şeffaf  şekilde davranmadığı,
  • Mevcut mevzuatın STK’ların elverişli bir ortamda faaliyet gösterebilmelerinde yetersiz kaldığı ve uygulamada sorunlara yol açtığı,
  • STK’ların ise çalışma alanlarına dair uzmanlıklarını geliştirmeleri, kendi alanlarında bilgi ve çözüm önerileri üreten, savunuculuğunu ve takibini yapan kurumlar haline gelmeleri gerekliliği dile getirildi.

  19 Eylül 2013

Bu web sitesi, TUSEV tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.