Yerel İstişare Toplantıları – 31 Ocak 2013 – İstanbul

  • Genel amacı Türkiye'de çoğulculuğu ve Avrupa ile bütünleşmenin değerlerini destekleyen güçlü demokratik kurumların var olmasını sağlamak olan “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi*” Projesi kapsamında 31 Ocak 2013’te İstanbul’da gerçekleşen yerel istişare toplantısında sivil toplum- kamu işbirliğine yönelik deneyimler ve beklentiler paylaşıldı. Bu işbirliğini iyileştirmeye ve işbirliğinin çerçevesini netlestirmeye yönelik hazırlanan “Davranış İlkeleri Rehberi”nin içeriğine dair görüş ve öneriler de tartışıldı.

    31 Ocak 2013

Bu web sitesi, TUSEV tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.