Yerel İstişare Toplantıları – 5 Aralık 2012 – İzmir

  • Genel amacı Türkiye'de çoğulculuğu ve Avrupa ile bütünleşmenin değerlerini destekleyen güçlü demokratik kurumların var olmasını sağlamak olan “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi*” Projesi kapsamında İzmir’de bir toplantı gerçekleştirildi. 5 Aralık 2012, Çarşamba günü İzmir’de gerçekleştirilen toplantıda sivil toplum- kamu işbirliğine yönelik deneyimler ve beklentiler paylaşıldı. Katılan sivil toplum kuruluşları, kamuyla işbirliği konusunda olumlu ve olumsuz tecrübelerini aktardılar.Bu işbirliğini iyileştirmeye ve işbirliğinin çerçevesini netlestirmeye yönelik hazırlanan “Davranış İlkeleri Rehberi”nin içeriğine dair görüş ve önerilerini paylaştılar.

    05 Aralık 2012

Bu web sitesi, TUSEV tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.