Yerel İstişare Toplantıları – 7 Ekim 2013 – Diyarbakır

  • Yerel İstişare Toplantıları – 7 Ekim 2013 – Diyarbakır

    Sivil Toplum Kamu İşbirliği Projesi son yerel istişare toplantısını Diyarbakır’da yaptı TÜSEV, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) ile birlikte yürüttüğü Türkiye‟de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Diyarbakır‟da sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Türkiye‟nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen bir dizi toplantı ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kamu kurumlarıyla çalışma konusundaki deneyim, sorun ve beklentileri paylaşıldı. Gerek sivil toplum örgütlerinin gerekse kamunun üzerinde anlaştığı “Davranış İlkeleri”nin belirlenmesi için TÜSEV proje ekibi tarafından bugüne kadar 12 farklı ilde, (Adana, Ankara, Bolu, Diyarbakır, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Muş, Nevşehir, Ordu, Trabzon, Van) 118 farklı sivil toplum kuruluşundan, 150 temsilci ile görüşüldü. Projenin TÜSEV tarafından yürütülen çalışmaları hakkında detaylı bilgi için:http://www.siviltoplum-kamu.org

    13 Ocak 2014

Bu web sitesi, TUSEV tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.