Yayınlar

 1. Sivil Toplum-Kamu İşbirliği Danışma Toplantısı Katılım Formu / Bursa
 2. Sivil Toplum-Kamu İşbirliği Danışma Toplantısı Katılım Formu
 3. Uluslararası Konferans Atölye Notları
 4. Yerel İstişare Toplantıları Ortaklık Metni
 5. Trabzon Yerel İstişare Toplantısı
 6. Van Yerel İştişare Toplantısı
 7. İstanbul 1 Kasım 2012 Yerel İstişare Toplantısı
 8. İstanbul 31 Ocak Yerel İstişare Toplantısı
 9. İzmir Yerel İstişare Toplantısı
 10. Ankara Yerel İstişare Toplantısı Raporu
 11. İstanbul 9-12 Eylül Yerel İstişare Toplantısı Raporu
 12. Adana Yerel İstişare Toplantısı Raporu
 13. Diyarbakır Yerel İstişare Toplantısı Raporu
 14. Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Sektörü İlişkileri Sorunlar-Beklentiler: İstişare Sonuçları ve Değerlendirme
 15. Ankara Danışma Toplantısı Raporu 16 Mayıs 2014
 16. İstanbul Danışma Toplantısı Raporu 13 Mayıs 2014
 17. Bursa Danışma Toplantısı Raporu 1 Temmuz 2014
 18. Mersin Danışma Toplantısı Raporu 7 Nisan 2015
 19. Davranış İlkeleri Masa Başı Araştırmasının Bulguları
 20. Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler
 21. Davranış İlkeleri Broşürü
 22. Davranış İlkeleri Rehberi
 23. Davranış İlkeleri için Basit Rehber
 24. Türkiye'de Sivil Toplum ve Kamu Sektörü Diyaloğu Davranış İlkeleri Rehberinin Uygulamasını İzlemeye Yönelik İzleme Metodolojisi
 25. Türkiye’de Sivil Toplum-Kamu İşbirliklerine Yönelik Uygulamalar Vaka Analizlerine Dayalı Bir Çalışma

Bu web sitesi, TUSEV tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.