Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi Hakkında (2018-2020)

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) Yasal Çalışmalar program alanı altında yürütmekte olduğu Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Mayıs 2018-Mart 2020 arasında devam edecek proje kapsamında sivil toplum için elverişli yasal ve mali ortamın geliştirilmesine katkı sağlanması ve sivil toplum kuruluşlarının politika yapım ve karar alma süreçlerine katılımının artırılması hedeflenmektedir. Projenin amaçları arasında sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren yasal ve mali mevzuat hakkında farkındalık yaratılması, sivil toplum için elverişli ortamın izlenmesi ve geliştirilmesi ile Kamu-STK işbirliğinin güçlendirilmesi de bulunmaktadır.

Proje faaliyetleri kapsamında;

 • Sivil toplumu ilgilendiren yasal mevzuat hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacak,
 • Sivil toplum için elverişli ortamın izlenmesi konusunda faaliyetler yürütülecek,
 • Örgütlenme özgürlüğü alanında çalışan avukat ağı oluşturulacak,
 • Sivil toplum katılımı ve Kamu-STK işbirliği konusunda kaynak ve araçlar geliştirilecek,
 • Kamu-STK İşbirliği Davranış İlkeleri’nin uygulanması ve izlenmesi konusunda çalışmalar yapılacak,
 • Kamu fonlarının iyileştirilmesi için standartların ve mekanizmaların geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecektir.

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi (2012-2015)

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiş olan Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) tarafından yürütülmüştür. Haziran 2012-Kasım 2015 tarihleri arasında yürütülen ve Türkiye’de çoğulculuğu ve Avrupa ile bütünleşmenin değerlerini destekleyen güçlü demokratik kurumların ve sivil toplumun var olmasını sağlamayı hedefleyen proje kapsamında TÜSEV, yasal çalışmalar ve sivil toplum-kamu işbirliğini hedef alan çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Proje faaliyetleri arasında;

 • Sivil toplum – Kamu ilişkileri için üzerinde anlaşılan ilkelere dayalı bir Davranış İlkeleri Rehberi oluşturulması,
 • Sivil toplumun aktif katılımının önündeki yasal engellerin tanımlanması ve iyileştirmeye yönelik düzeltme önerileri geliştirilmesi,
 • Sivil toplum – Kamu diyalogunun kamu kurumlarının kurumsal stratejilerine dâhil edilmesini sağlayacak bir Beyaz Kitap geliştirilmesi,
 • Türkiye’deki STK-Kamu ilişkilerinin küresel bir çerçevede tartışılacağı Uluslararası Konferans düzenlenmesi
 • Sivil toplum – Kamu diyalogu için izleme yönteminin geliştirilmesi yer almıştır.

TÜSEV Hakkında

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 1993 yılında sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla vakıf ve dernekler tarafından kurulmuştur.

25 yıldır sivil toplumun daha elverişli bir ortamda faaliyet gösterebilmesi ve karşılaşılan ortak sorunlara çözümler sunabilmek için faaliyet gösteren TÜSEV çalışmalarına 100’den fazla Mütevelliler Heyeti üyesinden aldığı destekle çalışmalarını sürdürmektedir.

TÜSEV, Türkiye’de güçlü bir sivil toplumun varlığı için dört program alanı altında;

 • STK’lar için elverişli ve destekleyici yasal ve mali ortamın oluşturulması,
 • Stratejik ve etkin bağışçılığın teşvik edilmesi,
 • Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında diyalog ve işbirliğinin sağlanması,
 • Sivil Toplumun uluslararası düzeyde tanıtılması ve işbirliklerinin kurulması,
 • Sivil toplumla ilgili araştırmalar yapılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.